Velomaršrutu pieteikšanas kārtība

Pieteikums velomaršruta
numura piešķiršanai

  Piemērs: (Tour de LatEst Cēsis-Rauna) Interesants posms, kuru var sākt gan Raunā, gan Cēsīs un abos galamērķos būs daudz ko redzēt. Pa vidu iespējams aplūkot Vaives dzirnavas.

  Velomaršruts “Tour de LatEst” iet cauri divām valstīm – Latvijai un Igaunijai. Kopējais maršruta garums ir 1296 km. Ceļa segums aptuveni pusei maršruta ir asfalts, pusei – grants. Uzmanība jāpievērš tam, ka grants seguma ceļu kvalitāte ir mainīga atkarībā no laika apstākļiem un ceļu uzturēšanas intensitātes.

  Ainaviski, vizuāli un informatīvi maršruts ir ļoti daudzveidīgs. To izbraucot, iespējams tuvāk iepazīt latviešu un igauņu kultūrvēsturisko mantojumu, populārākos tūrisma objektus un vietējo iedzīvotāju ikdienas dzīvi. Maršruts šķērso vairākas Eiropas nozīmes aizsargājamās dabas teritorijas – nacionālos un dabas parkus, ainavu apvidus un biosfēras rezervātu.

  Šis maršruts ir marķēts ar ceļa zīmēm, kuras izvietotas krustojumos, kā arī pagriezienos. Maršrutā tāpat ir iekļautas velonovietnes ar nojumēm, kā arī kartes ar maršrutiem.

  Pievienot velo maršruta bildes
  Izvēlēties failus